Skatt på lätta lastbilar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:949 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/03038

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:949 av Thomas Morell (SD)
Skatt på lätta lastbilar

Thomas Morell har frågat mig om jag avser ompröva beslutet avseende beräkningen av fordonsskatten för lätta lastbilar i enlighet med det så kallade WLTP-värdet.

För att öka andelen miljöanpassade fordon och på sikt bidra till en fossilfri fordonsflotta, har bonus–malus-systemet införts. Bonus–malus-systemet ger incitament att välja fordon med låga koldioxidutsläpp vid nybilsköp. Från och med den 1 januari 2020 kommer en ny, mer rättvisande mätmetod för fordonens bränsleförbrukning, WLTP, att ligga till grund för beskattningen och beräkningen av bonus för nya fordon. WLTP är mer realistisk än den tidigare testmetoden NEDC, vilket i de flesta fall innebär att fordon som testas enligt WLTP får högre utsläppsvärden. En översyn av bonus–malus-systemet kommer göras det närmsta året.

En förutsättning för elektrifieringen av fordonsparken är att det finns laddinfrastruktur i hela landet. Genom Klimatklivet, ladda hemma-stödet samt laddstödet för företag och andra organisationer vill regeringen underlätta för människor att välja laddbara fordon, oavsett om laddningen sker vid hemmet, jobbet eller på annat ställe.

Det sker en glädjande ökning av antalet registrerade lätta lastbilar som kan drivas med annat drivmedel än bensin eller diesel. Även om ökningen sker från låga nivåer har det redan sålts fler lätta ellastbilar i år än under 2018.

Stockholm den 11 september 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-04)