Sponsring som inkomstkälla för idrotten

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1223 besvarad av Finansminister Anders Borg

Finansminister Anders Borg

den 23 september

Svar på fråga

2008/09:1223 Sponsring som inkomstkälla för idrotten

Finansminister Anders Borg

Hans Backman har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att företag som sponsrar ska känna sig trygga med att den överenskomna sponsringen inte klassas som icke avdragsgilla gåvor.

Med sponsring förstås i regel att ett företag – sponsorn – lämnar ekonomiskt stöd till en verksamhet av idrottslig, kulturell eller annars allmännyttig natur. Det finns inga uttryckliga skattemässiga bestämmelser om avdrag för sponsring. Som grundregel vid beskattningen gäller dock att utgifter för att förvärva och behålla inkomster ska dras av som kostnad och att gåvor inte får dras av.

Utgifter för sponsorsverksamhet kan med hänsyn till reklamvärdet betraktas som en avdragsgill driftskostnad enligt de allmänna reglerna om avdrag för kostnader. Avdragsrätt förutsätter att bidragsgivaren får en motprestation som står i rimlig proportion till insatsen alternativt att det finns en sådan koppling mellan givarens och mottagarens verksamheter att avdrag ändå får göras.

Några initiativ att ändra avdragsmöjligheterna för sponsring överväger jag för närvarande inte.

Händelser

Inlämnad: 2009-09-11 Anmäld: 2009-09-15 Besvarad: 2009-09-23 Svar anmält: 2009-09-24

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-09-11)