Starta- eget- bidrag för ungdomar

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1219 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 23 september

Svar på fråga

2008/09:1219 Starta-eget-bidrag för ungdomar

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

Fredrik Olovsson har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att begränsningen i fråga om stöd till start av näringsverksamhet för unga med planer på eget företagande tas bort. 

Regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2010 att deltagare inom jobbgarantin för ungdomar ska kunna ta del av stöd till start av näringsverksamhet.

Händelser

Inlämnad: 2009-09-11 Anmäld: 2009-09-15 Besvarad: 2009-09-23 Svar anmält: 2009-09-24

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-09-11)