Starta-eget-aktiviteter hos Arbetsförmedlingen

Svar på skriftlig fråga 2018/19:643 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)


A2019/00960/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:643 av Lars Beckman (M)
Starta-eget-aktiviteter hos Arbetsförmedlingen

Lars Beckman har frågat mig hur påverkar förändringen av Arbetsförmedlingen med anledning av januariöverenskommelsen möjligheterna såväl att gå starta-eget-kurser som att erhålla starta-eget-bidrag under 2019.

Stöd till start av näringsverksamhet är ett arbetsmarknadspolitiskt program till vilket Arbetsförmedlingen efter en arbetsmarknadspolitisk bedömning kan anvisa arbetssökande. Arbetsförmedlingen kan besluta om stöd för en näringsidkares försörjning under inledningsskedet av näringsverksamheten. Arbetsförmedlingen har i dag upphandlade tjänster dels för bedömning av individens förutsättningar att driva företag, dels för utbildning i företagande. Stöd lämnas om det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat till den som bedöms ha goda förutsättningar att driva företag och om verksamheten bedöms få en tillfredsställande lönsamhet och därigenom kunna ge varaktig sysselsättning. Enligt Arbetsförmedlingens årsredovisning för 2018 fick 5 065 individer (varav 42 procent kvinnor och 58 procent män) stöd till start av näringsverksamhet under 2018. Av samtliga som avslutat stöd till start av näringsverksamhet under 2018 var 78 procent i arbete 90 dagar efter avslutat program (78 procent kvinnor och 77 procent män).

Enligt den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Ett nytt system baserat på LOV ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar de arbetssökande för de lediga jobben. Förändringen av Arbetsförmedlingen ska vara fullt genomförd under 2021.

Det är ännu för tidigt att slå fast den närmare utformningen av det reformerade systemet. Den 9 maj beslutade regeringen om ett uppdrag till Arbetsförmedlingen om att genomföra vissa förberedelser, löpande bistå Regeringskansliet och särskilt analysera vissa förutsättningar inför reformeringen av myndigheten. Enligt uppdraget ska Arbetsförmedlingen finnas kvar som huvudsaklig statlig myndighet men vara fokuserad på myndighetsutövningen. Enligt uppdraget ska arbetsmarknadspolitiken fungera väl i hela landet under genomförandeperioden och på lång sikt. Arbetsförmedlingen ska fullfölja sina uppgifter på ett effektivt sätt med bibehållen kvalitet på nationellt, regionalt och lokalt plan.

Stockholm den 20 maj 2019

Ylva Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-13)