Statligt stöd till forskningsprojekt kring Sverige, DDR och Stasi

Svar på skriftlig fråga 2014/15:734 besvarad av Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

Dnr U2015/03903/F

Utbildningsdepartementet

Ministern för högre utbildning och forskning

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:734 av Hans Wallmark (M) Statligt stöd till forskningsprojekt kring Sverige, DDR och Stasi

Hans Wallmark har frågat mig om jag tänker verka för att regeringen initierar och ger statligt stöd till ett arbete för ett oberoende akademiskt forskningsprojekt kring Sverige, DDR och Stasi.

Regeringen anser att Sverige ska vara en ledande forskningsnation och att excellent forskning gynnas av en stor akademisk frihet.

Myndigheten Vetenskapsrådet ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden. Till största delen handlar det om stöd till just forskarinitierad och nyfikenhetsbaserad forskning. År 2014 fördelade Vetenskapsrådet hela 3,4 miljarder kronor till sådan grundläggande forskning.

Stöd till ett vetenskapligt forskningsprojekt kring Sverige, DDR och Stasi kan därmed redan i dag sökas från till exempel Vetenskapsrådet.

Stockholm den 23 juli 2015

Helene Hellmark Knutsson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-07-14)