Statsrådets uttalanden

Svar på skriftlig fråga 2019/20:2112 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)Svar på fråga 2019/20:2112 av Björn Söder (SD)
Statsrådets uttalanden

Björn Söder har frågat mig om uppgifterna stämmer om att jag har låtit Amazon utforma mitt citat i ett pressmeddelande om bolagets etablering i Sverige, och om det i så fall är min bedömning att förfarandet är förenligt med min tjänsteutövning.

Det ingår i tjänsteutövningen som näringsminister att främja och välkomna utländska investeringar till Sverige så som ett handelsberoende land.

I pressmeddelandet för Amazon Web Services etablering i Sverige 2017 välkomnades denna mångmiljardinvestering med ett citat av mig i rollen som näringsminister eftersom den hade stor betydelse för landet.

Stockholm den 16 september 2020

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-09-03)