Svenskt stöd till UNRWA

Svar på skriftlig fråga 2021/22:380 besvarad av Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)
UD2021/ 17035 Utrikesdepartementet Statsråd et Per Olsson Fridh

Meddelande om uteblivet svar på skriftlig fråga 2021/22:380
av Björn Söder (SD) Svenskt stöd till UNRWA

Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor som rör EU-ärenden eller rena sakförhållanden, kan det dock bli aktuellt att besvara. Bedömningen är att denna skriftliga fråga inte är sådan att den bör besvaras av en övergångsregering. Frågan kommer därför inte att besvaras.

Stockholm den 19 november 2021

Enligt uppdrag

Lena Nordström

t.f. Expeditionschef

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-11-17)