Sveriges diplomatiska relationer med Slovenien

Svar på skriftlig fråga 2018/19:818 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:818 av Håkan Svenneling (V) om Sveriges diplomatiska relationer med Slovenien

Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser att utveckla de diplomatiska relationerna med Slovenien genom att till exempel öppna en ambassad i Ljubljana.

Jag delar Håkan Svennelings uppfattning om att Sverige ska ha väl utvecklade diplomatiska relationer för att få genomslag för vår politik och värderingar i EU.

Sverige har redan idag mycket goda relationer med Slovenien, vilket kontakterna länderna emellan såväl bilateralt som inom EU-samarbetet vittnar om. Detta samarbete ser jag också fram emot att fortsatt stärka.

Regeringen har inga planer på att åter öppna en ambassad i Ljubljana. Enligt nuvarande ordning är ambassadören i Wien sidoackrediterad i Ljubljana. Ambassadens personal reser således regelbundet till Slovenien och på ett förtjänstfullt sätt bevakar slovensk inrikes- och EU-politik. Sedan tidigare finns även ett honorärt generalkonsulat i Ljubljana.

Stockholm den 10 juli 2019

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-25)