Sveriges relationer till Israel

Svar på skriftlig fråga 2018/19:696 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:696 av Hans Wallmark (M)
Sveriges relationer till Israel

Hans Wallmark har frågat mig om regeringen och jag anser att det inte finns några problem i Sveriges relation med Israel. I bakgrunden till sin fråga tar Hans Wallmark upp Sveriges erkännande av Palestina som stat 2014 och att våra relationer med Israel försämrats därefter.

Det stämmer att Israel reagerade negativt på det svenska erkännandet av staten Palestina. Denna reaktion har tagit sig uttryck i en hårdare retorik gentemot Sverige, en ovilja till vissa högnivåkontakter, och ett med få undantag nekat tillträde för svenska offentliga företrädare till det blockerade Gaza. Dessa faktorer kan betecknas som problem i vår relation, frågor att lösa ut mellan våra länder.

Samtidigt pågår ett utbyte mellan Israel och Sverige inom flera områden, bland annat handel, innovation och utbildning Att högnivåbesök inte skett på senare år stämmer inte. Under 2017 besökte både talmannen och handelsministern Israel, och under 2018 reste statsministerns dåvarande statssekreterare Hans Dahlgren dit. Därutöver sker löpande en politisk dialog mellan våra länder, genom våra respektive ambassader och så sent som i förra veckan i form av bilaterala konsultationer mellan våra utrikesdepartement. Regeringen vidhåller att vi måste kunna behålla en folkrättsbaserad syn på konflikten och vad som måste till för en hållbar fredlig lösning, och samtidigt vara Israels vän. Vi står upp för Israels legitima säkerhetsbehov.

Stockholm den 5 juni 2019

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-24)