Terrorklassning av Muslimska brödraskapet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:613 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

.

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:613 av Markus Wiechel (SD)
Terrorklassning av Muslimska brödraskapet

Markus Wiechel har frågat mig om min och regeringens syn på USA:s eventuella terrorklassning av Muslimska brödraskapet, och om Sverige kan tänkas gå samma väg.

Regeringen kan inte kommentera eller spekulera om en eventuell framtida amerikansk policy.

Vad gäller Sveriges inställning står sig det svar jag tidigare lämnat till Markus Wiechel (svar på fråga 2016/17:1675). Muslimska brödraskapet är inte listat som en terroristorganisation av varken FN eller EU, och därigenom inte heller av Sverige. Sverige har ingen egen nationellt beslutad lista.

Stockholm den 15 maj 2019

Margot Wallström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-03)