Tillgänglighet till narkosmedel för människor och djur

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1424 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2020

/04785

/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1424 av Elin Segerlind (V)
Tillgänglighet till narkosmedel för människor och djur

Elin Segerlind har frågat mig om jag avser att agera så att propofol inte ska tillåtas att användas för planerad plastikkirurgi.

Jag liksom många andra har upprörts över de rapporter om vissa så kallade skönhetsklinikers agerande under nuvarande kris. Regeringen har uppmanat alla aktörer som har möjlighet att bidra till att stödja sjukvården i denna svåra situation med anledning av utbrottet av covid-19. Det gäller givetvis även privata aktörer som utför estetisk kirurgi. Ett antal skönhetskliniker förefaller ha minskat sin verksamhet under rådande omständigheter, men inte alla. Detta trots att både den svenska och europeiska branschföreningen för estetisk plastikkirurgi har uppmanat sina medlemmar att minimera estetiska ingrepp och se över om det är möjligt att hjälpa till i den vanliga sjukvården.

På regeringens uppdrag samordnar Läkemedelsverket på nationell nivå arbetet med att stärka tillgången på läkemedel som bedöms vara av central betydelse för hälso- och sjukvården, och Socialstyrelsen har underlättat för regioner att i samverkan köpa in propofol från utlandet. Nu har också situationen gällande läkemedel förbättrats, men de aktörer som trots förmåga inte bidrar har all anledning att rannsaka sin inställning – oavsett om bidraget hade varit stort eller litet. Regeringen följer fortsatt frågan, och jag utesluter inte några effektiva åtgärder för att motverka läkemedelsbrist.

Stockholm den 3 juni 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-26)