Trafikverkets flytt

Svar på skriftlig fråga 2018/19:736 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


N

/

2019/

01784

/US

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:736 av Annika Qarlsson (C) Trafikverkets flytt

Annika Qarlsson har frågat mig om Trafikverkets lokalisering av kontor. Trafikverket är som jag nämnde i mitt tidigare svar, en myndighet som finns lokaliserad i hela landet.

Som jag också nämnde i mitt tidigare svar, så vill regeringen att såväl glesbygd som mindre och större städer ska kunna utvecklas och regeringen avser att under mandatperioden förstärka den statliga närvaron i hela landet. I linje med denna ambition har regeringen fattat beslut om en ny förordning om statliga myndigheters lokalisering. Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2019. Med den nya lokaliseringsförordningen inför regeringen viktiga kontrollstationer för ökad regional hänsyn, inom ramen för myndigheternas ansvarsområden, när myndigheter fattar beslut om lokalisering.

Frågan om den statliga förvaltningens regionala närvaro är angelägen och det är viktigt att myndigheterna har en god dialog med berörda regionala aktörer i frågan. Regeringens grundläggande hållning är att hela Sverige ska hålla ihop och kommer noga följa den fortsatta utvecklingen.

Stockholm den 20 juni 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-10)