Tullverkets ANPR-kameror

Svar på skriftlig fråga 2018/19:759 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/02340/S3

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:759 av Anders Hansson (M)
Tullverkets ANPR-kameror

Anders Hansson har frågat mig om jag är beredd att skyndsamt ta fram lagstiftning som möjliggör ett omedelbart användande av ANPR-kameror ifall domstolsprocesserna mellan Tullverket och Datainspektionen drar ut på tiden.

Att Tullverket har moderna arbetsmetoder och tillgång till den teknik som möjliggör för myndigheten att utföra sina uppgifter på ett rättssäkert och effektivt sätt är av största vikt. Därför har regeringen skjutit till resurser för att möjliggöra investeringar i teknik. Det pågår nu en rättslig process avseende Tullverkets begäran om tillstånd för den specifika tekniska lösningen som Tullverket valt. Vi behöver avvakta den processen.

Stockholm den 19 juni 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-12)