Turkiets aggression i norra Irak

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1560 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesminister Ann Linde (S)
UD2022/07650 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1560 av Markus Wiechel (SD)

Turkiets aggression i norra Irak

Markus Wiechel har frågat mig om vilka kontakter jag har tagit med Turkiet eller andra aktörer i regionen mot bakgrund av Operation Claw-Lock, och om jag vidtagit några åtgärder i syfte att upprätthålla internationell rätt.

Jag har tidigare redogjort för regeringens syn på Turkiets militära aktivitet i Irak i frågorna 2020/21:2992, 2021/22:681 samt 2021/22:1538 av Håkan Svenneling. De svaren är också relevanta för frågan om Turkiets senaste aktivitet i norra Irak.

Stockholm den 18 maj 2022

Ann Linde

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-05-10)