Turkiets missbruk av Interpol

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1642 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1642 av Amineh Kakabaveh (V)
Turkiets missbruk av Interpol

Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att göra för att få slut på missbruk av Interpol som Turkiet bedriver i syfte att förfölja regimkritiker och människorättsaktivister som Zarakolu.

Interpol fyller en viktig funktion för att bekämpa grov brottslighet och i dess regelverk framgår tydligt att systemet inte får användas i politiska syften. Varje medlemsstat i Interpol har ett ansvar att se till att så inte sker men det har de senaste åren återkommande utfärdats efterlysningar som kan misstänkas vara av politisk karaktär. Sverige stödjer därför reformer inom Interpol för att stärka de kontrollmekanismer som omgärdar staters utfärdande av begäran om gripande och utlämning genom Interpolsystemet (s.k. röda notiser).

Sverige har vid ett flertal tillfällen lyft frågan om problemet med missbruk av Interpol-systemets s.k. röda notiser, inom EU, Interpol och i bilaterala kontakter med Turkiet. Tillsammans med min tyska utrikesministerkollega Sigmar Gabriel skrev jag ett brev till Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor, Federica Mogherini, i september 2017 för att uppmärksamma medlemsstaterna på problemet och initiera en diskussion om frågan på EU-nivå.

Stockholm den 18 september 2018

Margot Wallström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-09-07)