Underlättande för arbetslösa att ta säsongsjobb

Svar på skriftlig fråga 2016/17:923 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)


PAGE

2


N2017/01433/KSR

N2017/01442/KSR

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:922 Bärplockning och fråga 2016/17:923 Underlättande för arbetslösa att ta säsongsjobb

Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillse att bärindustrin får sitt behov av säsongsanställd arbetskraft tillgodosedd, om de lediga jobben som bärplockare i första hand ska gå till svenska arbetssökande. Sten Bergheden har också frågat mig på vilket sätt jag avser att underlätta för svenska arbetssökande att ta de säsongsjobb som erbjuds inom bärplockningsbranschen.

Regeringen har inte lämnat något förslag som innebär att jobb som kräver kortare eller ingen utbildning i första hand bör tillsättas med arbetslösa personer i Sverige.

Stockholm den 6 mars 2017

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-02-22)