UNDP:s förtroendespricka

Svar på skriftlig fråga 2018/19:821 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Statsrådet Peter Eriksson (MP)


Statsrådet Eriksson

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:821 av Hans Wallmark (M)
om UNDP:s förtroendespricka

Hans Wallmark har frågat mig om regeringen och jag har tagit några kontakter med UNDP för att hantera efterverkningarna av organisationens framskjutna arrangemang i Stockholm.

Sverige har en nära relation till UNDP, bland annat med anledning av att vi länge utgjort en av organisationens största givare.

Den 25 juni skickade jag ett brev till UNDP:s högste chef Achim Steiner. Detta till följd av uppgifterna om att UNDP:s planerade arrangemang i Stockholm för att uppmärksamma 70-årsfirande av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna blivit framskjutet på grund av påtryckningar av representanter för Kina. I brevet framhöll jag mina förväntningar att UNDP och resten av FN-familjen står upp för de mänskliga rättigheterna. Likaså betonade jag att yttrandefriheten är en mänsklig rättighet och är skyddad i svensk lagstiftning.

I samma brev förmedlade jag en förväntan att UNDP i närtid ordnar ett evenemang i Stockholm om de mänskliga rättigheterna och att jag skulle välkomna en förnyad inbjudan att delta.

UD har haft flera kontakter på tjänstemannanivå med UNDP om deras beslut att skjuta fram arrangemanget, däribland ett samtal mellan Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog och Achim Steiner.

Jag noterar även att min statssekreterare Per Olsson Fridh inbjöds till utrikesutskottet för att redogöra för utskottet den 13 juni om regeringens syn på UNDP och uppgifterna om det framskjutna arrangemanget.

Jag önskar slutligen att framhålla att Utrikesdepartementet har med anledning av uppgifterna om UNDP-arrangemanget framfört till Kinas ambassad att vi förutsätter att ambassaden respekterar att yttrandefrihet råder i Sverige.


Stockholm den 11 juli 2019

Peter Eriksson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-26)