Upprustning av Inlandsbanan

Svar på skriftlig fråga 2018/19:706 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2019/

01750/TP

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:706 av Jens Holm (V)
Upprustning av Inlandsbanan

Jens Holm har ställt frågor till mig om upprustning av Inlandsbanan.

Jag utgår från att Trafikverket beaktar alla relevanta frågor i den av regeringen utpekade bristanalysen där regeringen angett att Trafikverket bör fortsätta att utreda Inlandsbanan–framtida funktion (överflyttning väg till järnväg samt omledning). Utredningsarbetet med de utpekade bristanalyserna bör enligt regeringen ha som målsättning att dessa stråk, noder eller motsvarande är så pass utredda att de kan övervägas i nästa planeringsomgång och planrevidering.

Stockholm den 12 juni 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-04)