Utbyggnad av riksväg 40

Svar på skriftlig fråga 2010/11:680 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 14 september

Svar på fråga

2010/11:680 Utbyggnad av riksväg 40

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

Hans Olsson har frågat mig när jag avser att ge besked om byggstart för riksväg 40 mellan Dållebo och Hester.

Sträckan Dållebo–Hester på riksväg 40 ingår i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet och var ursprungligen planerad till att påbörjas 2010. Åtgärden har en fastställd arbetsplan. Den är överklagad till regeringen och ärendet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Först när överklagandet av arbetsplanen är berett går det att ge besked om och när åtgärden kan genomföras.

Händelser

Inlämnad: 2011-09-09 Besvarad: 2011-09-14 Svar anmält: 2011-09-15 Anmäld: 2011-09-15

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-09-09)