Utredningen om Bromma flygplats

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1070 besvarad av Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

Dnr N2016/02637/PUB

Näringsdepartementet

Bostads-, stadsutvecklings- och it-ministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1070 av Jessica Rosencrantz (M) Utredningen om Bromma flygplats

Jessica Rosencrantz har frågat mig när Anders Sundströms utredning kommer att offentliggöras.

Utredningen blev offentlig i samband med en presentation den 11 april.

Stockholm den 13 april 2016

Mehmet Kaplan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-04-06)