Uttagsskatt för vindkraftskooperativ

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1225 besvarad av Finansminister Anders Borg

Finansminister Anders Borg

den 23 september

Svar på fråga

2008/09:1225 Uttagsskatt för vindkraftskooperativ

Finansminister Anders Borg

Krister Örnfjäder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att befria vindkraftskooperativen från uttagsskatt.

Jag har svarat på liknande frågor dels skriftligen den 14 januari 2009, den 18 mars 2009 och den 20 april 2009 (2008/09:451, 2008/09:725, 2008/09:733, 2007/09:824) dels muntligen vid en interpellationsdebatt den 21 april 2009 med anledning av interpellationer (2008/09:378, 2008/09: 380) med liknande inriktning. Jag hänvisar till dessa svar. Jag svarade bland annat att lagreglerna om uttagsbeskattning är ändamålsenliga och att jag utifrån den information som finns tillgänglig inte avser att ta några initiativ med anledning av frågorna.

Händelser

Inlämnad: 2009-09-11 Anmäld: 2009-09-15 Besvarad: 2009-09-23 Svar anmält: 2009-09-24

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-09-11)