Uttagsskatten mot vindkooperativ

Svar på skriftlig fråga 2010/11:666 besvarad av Finansminister Anders Borg

Finansminister Anders Borg

den 13 september

Svar på fråga

2010/11:666 Uttagsskatten mot vindkooperativ

Finansminister Anders Borg

Jens Holm har, mot bakgrund av uttalanden som centerpartiledaren Maud Olofsson gjorde i SVT:s Aktuellt den 29 augusti 2011, frågat närings- och energiministern om en översyn av uttagsskatten mot vindkooperativ.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Jag har svarat på flera frågor och interpellationer rörande den uttagsbeskattning av kooperativa vindkraftsföreningar som uppkommer när de säljer el till sina medlemmar för ett pris under marknadsvärdet. Jag hänvisar till de svar som jag tidigare har lämnat, senast den 12 maj förra året (fråga 2009/10:787). Av dem framgår att jag anser att reglerna om uttagsbeskattning är ändamålsenliga och att jag inte avser att ta några initiativ i frågan.

Händelser

Inlämnad: 2011-08-30 Anmäld: 2011-09-01 Besvarad: 2011-09-13 Svar anmält: 2011-09-15

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-08-30)