Utvecklingen på Malta

Svar på skriftlig fråga 2019/20:715 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesminister Ann Linde (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:715 av Hans Wallmark (M)
Utvecklingen på Malta

Hans Wallmark har frågat mig vad jag avser göra mot den socialdemokratiska regeringen i EU-landet Malta när det gäller att stå upp för mediefriheten och som ett led i Sveriges proklamerade demokratioffensiv.

Regeringen följer noga den politiska utvecklingen på Malta. Det är viktigt att mordet på journalisten Daphne Caruana Galizia nu utreds av det maltesiska rättsväsendet. Regeringen utgår från att en grundlig och oberoende utredning genomförs.

Fri och oberoende media tillsammans med ett livskraftigt civilsamhälle utgör kärnan i en välfungerande och hållbar demokrati och har en central plats i vår demokratisatsning.

Hot, våld och även mord på journalister är ett växande problem som utgör en fara för det fria ordet och det demokratiska samtalet.

Yttrandefrihet och transparens är en grundförutsättning för demokrati och grundläggande principer för EU-samarbetet. Arbetet med journalisters säkerhet är en tydlig prioritering i den svenska utrikespolitiken. Inte minst arbetar vi med ansvarsutkrävande för brott riktade mot utövare av yttrandefriheten.

Sverige arbetar sedan länge med att stärka säkerheten för journalister. Det handlar både om reaktiva och proaktiva åtgärder för att hantera och förebygga hot och våld, såsom stöd till utbildningsinsatser för att främja självständig och oberoende journalistik överlag.

Det krympande demokratiska utrymmet begränsar även medias möjlighet att verka fritt. Vi uppmärksammar och agerar mot otillåtna inskränkningar av yttrandefriheten i såväl multilaterala forum som bilaterala relationer.

Stockholm den 14 januari 2020

Ann Linde

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-12-20)