Vaccinpass

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3583 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Svar på fråga 2020/21:3583 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) Vaccinpass

Ann-Christine From Utterstedt har frågat kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna om hon avser att stödja krav på vaccinpass i fråga om vilka individer som ska ha möjlighet att delta på olika evenemang och resor.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

I regeringens plan för avveckling av restriktioner anges att regeringen avser återkomma med ett ställningstagande om huruvida det ska införas en möjlighet att använda vaccinationsbevis eller liknande för vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar under en begränsad period.

Den 7 september 2021 kommunicerades Folkhälsomyndighetens bedömning att nästa steg i avvecklingsplanen kan tas den 29 september. I och med det lyfts samtliga deltagartak för olika evenemang och frågan om vaccinationsbevis får därmed begränsad betydelse.

Om situationen skulle förändras, har vi nu remitterat en promemoria med förslag om hur vaccinationsbevis skulle kunna användas.

Stockholm den 15 september 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-09-02)