Våldtäkter och övergrepp i iranska fängelser

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1191 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september

Svar på fråga

2008/09:1191 Våldtäkter och övergrepp i iranska fängelser

Utrikesminister Carl Bildt

Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att göra för att lyfta fram frågan om våldtäkter och övergrepp i iranska fängelser. Hon har även frågat mig vad jag avser att göra under det svenska ordförandeskapet för frigivning av demonstranter och stöd för de demokratiska krafterna i Iran.

Den svenska regeringen delar Amineh Kakabavehs oro angående de rapporter som framkommit om våldtäkter och tortyr av fängslade MR-aktivister, journalister, dissidenter med flera i Iran. Främjandet av mänskliga rättigheter utgör en central del av Europeiska unionens och Sveriges dialog med Iran, vilket jag tydligt gjorde klart vid flera tillfällen för de iranska motparterna. Genom vårt ordförandeskap i EU har vi också på flera olika sätt gjort kraftfulla politiska markeringar mot de iranska myndigheternas brutala hantering av efterdyningarna av valet. Det senaste exemplet är vårt ordförandeskapsuttalande från den 9 september angående polisräderna mot en av de fyra presidentkandidaterna, Karroubis kontor, och andra organisationers kontor, som arbetar med att kartlägga och förbättra situationen för de fängslade demonstranterna.

Både nationellt och under det svenska ordförandeskapet fäster regeringen särskild vikt vid hur skyddet för MR-aktivister med flera kan stärkas. Både genom EU och bilateralt tar vi i direkta kontakter med de iranska myndigheterna upp enskilda fall, utöver vår syn på den allvarliga övergripande bristen på respekt för de mänskliga rättigheterna.

Regeringen avser att även fortsättningsvis verka både bilateralt och via EU för att försöka förmå Iran att respektera de konventioner landet skrivit under samt uppmana till etablerandet av ett självständigt rättsväsen.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-09-01 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-17 Svar anmält: 2009-09-21

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-09-01)