Vapenexport till Thailand efter militärkupp

Svar på skriftlig fråga 2013/14:644 besvarad av Bodil Ceballos (MP)

Bodil Ceballos (MP)

Fö2014/1074/MFU

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:644 av Bodil Ceballos (MP) Vapenexport till Thailand efter militärkupp

Bodil Ceballos har frågat utrikesministern om statsrådet anser att det krävs någon översyn av det svenska militära samarbetet efter förra veckans militärkupp i Thailand. Frågan har överlämnats till mig att besvara.

Regeringen är mycket oroad över situationen i landet, och vi fördömer det militära maktövertagandet. Sverige och EU uppmanar till en omedelbar återgång till civilt styre, till demokratiska spelregler och till rättsstatens principer. Vi kräver att de mänskliga rättigheterna respekteras och att media åter tillåts verka fritt. Vi kräver vidare att de politiska företrädare och aktivister som arresterats ska släppas.

Diskussionerna inom EU om vilka konsekvenser händelserna i Thailand bör få för vår relation till Thailand pågår. Sverige verkar för att ett gemensamt förhållningssätt ska tas fram inom EU. Fram till dess att vi ser en återgång till demokratiskt styre kommer det utbyte som växt fram att påverkas.

Stockholm den 4 juni 2014

Karin Enström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-05-28)