Västsahariers mänskliga rättigheter

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1221 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 18 september

Svar på fråga

2008/09:1221 Västsahariers mänskliga rättigheter

Utrikesminister Carl Bildt

Birgitta Ohlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att inom ramen för det svenska ordförandeskapet lyfta sahariers mänskliga rättigheter.

EU:s utvidgade samarbete med Marocko innebär att också den politiska dialogen förstärks och frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter får en än mer central plats i det sammanhanget. Det pågår en viktig och konstruktiv dialog med Marocko i de forum som upprättats under befintliga avtal och överenskommelser. EU har en strävan att uppmuntra till fortsatta förbättringar och framsteg samt stödja landets reformsträvanden. Som de facto administrerande makt över Västsahara har Marocko skyldighet att på samma sätt respektera de mänskliga rättigheterna där. Påstådda övergrepp och brott mot de mänskliga rättigheterna i Västsahara diskuteras kontinuerligt i EU-kretsen i Rabat. Sverige har både i rollen som EU-ordförande och bilateralt tagit upp dylika fall med marockanska myndigheter, bland annat de fall som Birgitta Ohlsson nämner i sin fråga. Även på politisk nivå i Stockholm har vi vädjat till Marocko att uppmärksamma MR-situationen.

Sverige följer noga hur sahariernas mänskliga rättigheter respekteras av de marockanska myndigheterna samt hur situationen utvecklas för de sahariska flyktingarna i lägren i Tindouf bland annat vad gäller respekten för deras mänskliga rättigheter.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-09-11 Anmäld: 2009-09-15 Besvarad: 2009-09-18 Svar anmält: 2009-09-21

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-09-11)