Västsvenska paketet

Svar på skriftlig fråga 2013/14:770 besvarad av Anders Borg (M), finansminister

Anders Borg (M), finansminister

Dnr N2014/3537/TE

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:770 av Mattias Jonsson (S) Västsvenska paketet

Mattias Jonsson har frågat finansministern om han och regeringen står fast vid det västsvenska paketet som är så viktigt för Västsverige för fler jobb, tillväxt, bättre infrastruktur och miljö.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Inledningsvis innehåller Mattias Jonssons fråga en rad insinuanta och retoriska frågor som får förutsättas att frågeställaren både vet svaret på och heller inte vill få svar på. Detta då de inte riktas till vare sig regeringen eller berört statsråd. Vidare kan det tålas att förtydliga att regeringsformen gäller regeringen fattar alla beslut kollektivt, så även när det gäller infrastruktur.

Regeringen genomför nu en historisk satsning på infrastrukturen i Sverige. Av en total planeringsram på 522 miljarder kronor för planperioden 2014–2025 går 281 miljarder kronor till att utveckla transportsystemet. Västsvenska paketet är en viktig del i denna satsning som regeringen fastställt. Så sent som i juni beslutade dessutom regeringen om tillåtlighet för Västlänken. Så det bör inte råda någon som helst tveksamhet gällande min eller alliansregeringens ståndpunkt i frågan.

Utöver detta har alliansregeringen presenterat Sverigebygget, där regeringen tar nästa steg för att fortsätta utveckla Västra Götaland. Genom nya stambanor för höghastighetståg, kollektivtrafik och nya bostäder binder vi samman landet och skapar förutsättningar för fler jobb och ökad konkurrenskraft.

Stockholm den 5 september 2014

Catharina Elmsäter-Svärd

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-08-21)