Vattenfalls agerande i Nederländerna

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1539 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)
N2022/ 01123 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1539 av Birger Lahti (V)
Vattenfalls agerande i Nederländerna

Birger Lahti har frågat mig hur regeringen avser att agera med anledning av att den nederländska stiftelsen Stichting Nuon-Claims inlett rättsliga förfaranden mot Vattenfall (tidigare Nuon).

Jag utgår självklart från att bolag med statligt ägande följer lagar och regler. Vi har höga förväntningar på de statligt ägda bolagen - de ska agera föredömligt inom arbetet med hållbart företagande. Dessa frågor rör bolagets operativa verksamhet och är en fråga för bolagets styrelse och ledning.

Vattenfall AB har meddelat att de kommer att respektera och avvakta den rättsliga processen. Jag har fullt förtroende för att ordförande och styrelse hanterar detta på ett professionellt och korrekt sätt.

Stockholm den 11 maj 2022

Karl-Petter Thorwaldsson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-05-04)