Verkställande av att inrätta ett House of Sweden i Taipei

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1568 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesminister Ann Linde (S)
UD2022/ 07649 UD2022/07712 Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1559 av Hampus Hagman (KD)
Inrättandet av ett House of Sweden i Taipei och fråga 2021/22:1568 av Markus Wiechel (SD) Verkställande av att inrätta ett House of Sweden i Taipei

Hampus Hagman har frågat mig när regeringen kommer att hörsamma riksdagens beslut och inrätta ett House of Sweden i Taipei. Markus Wiechel har frågat mig när man kan förvänta sig att regeringen verkställer riksdagens beslut om utökade bilaterala samarbeten med Taiwan samt inrättandet av ett House of Sweden i Taipei. Jag besvarar frågorna samlat.

Riksdagens tillkännagivande har nyligen mottagits av regeringen och frågan bereds inom Regeringskansliet.

Stockholm den 18 maj 2022

Ann Linde

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-05-11)