Vindkraftsföretagens behov av utbildad personal

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1224 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

Näringsminister Maud Olofsson

den 23 september

Svar på fråga

2008/09:1224 Vindkraftsföretagens behov av utbildad personal

Näringsminister Maud Olofsson

Krister Örnfjäder har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möta det behov av utbildad personal som kommer att uppstå i företag knutna till vindkraftsbranschen.

Den svenska vindkraftsbranschen redovisade i förra veckan en prognos som visar att det i år förväntas byggas omkring dubbelt så mycket som 2008. År 2008 byggdes 217 megawatt. Att det – trots global finansiell oro – byggs så mycket vindkraft är ett gott betyg för regeringens energipolitik och för det svenska elcertifikatssystemet. De nya mål som ställts upp för den förnybara elproduktionen kommer att leda till att det byggs ännu mer vindkraft under de kommande åren.

Expansionen av vindkraften skapar stora möjligheter till företagande och nya arbetstillfällen i hela Sverige. Behovet av välutbildad personal är dock inte unikt för vindkraftbranschen utan gäller för hela energisektorn. Föreningarna, Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme har låtit göra en arbetsmarknadsanalys som visar att energisektorns behov av arbetskraft är mycket stort, upp emot 7 000 nya medarbetare behövs under perioden 2008–2014.

Regeringen har tagit initiativ till ett nationellt nätverk för vindbruk. Kompetensutveckling och utbildning har särskilt uppmärksammats. Högskolan på Gotland har fått särskilda medel för detta ändamål.

För att säkerställa behovet av utbildad arbetskraft krävs ett samarbete mellan industrin, universitet och högskolor samt kommuner. Att tillse att utbildningar motsvarar arbetsmarknadens behov är inte en fråga för regeringen utan är i första hand en fråga för utbildningsanordnare.

Händelser

Inlämnad: 2009-09-11 Anmäld: 2009-09-15 Besvarad: 2009-09-23 Svar anmält: 2009-09-24

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-09-11)