Vinstgivande skattestöd

Svar på skriftlig fråga 2013/14:780 besvarad av Anders Borg (M), finansminister

Anders Borg (M), finansminister

Dnr Fi2014/2959

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:780 av Peter Persson (S) Vinstgivande skattestöd

Peter Persson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av att företaget Hemfrid som säljer hushållsnäratjänster plockar ut vinst.

Jag kan inte kommentera förhållandena i enskilda fall.

Införandet av RUT-avdraget har inneburit att branschen för hushållsarbete har växt till att omsätta miljardbelopp. Förutom att antalet kvinnliga företagare har ökat, har reformen skapat nya vita jobb. Utöver att skatteintäkterna har ökat till följd av de jobb som blivit vita har reformen inneburit att många kvinnor, som stått långt från arbetsmarknaden, har fått ett arbete.

Det är positivt att en kvinnodominerad bransch har växt på detta sätt och att kvinnor som tidigare arbetade i en svart ekonomi, eller inte alls, numera kan få ta del av trygghetssystemen. Reformen har även gjort det lättare för många att lägga det livspussel som kombinationen av jobb och familjeliv kan innebära. Särskilt viktigt kan det antas vara för kvinnorna, då statistiken visar att det fortsatt är de som gör det mesta av hemarbetet.

Generellt behöver arbetsmiljön inom de kvinnodominerade sektorerna och arbetsplatserna förbättras. Regeringen har därför gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att utveckla och genomföra särskilda insatser med syfte att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem.

Stockholm den 12 september 2014

Anders Borg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-09-01)