Wallenbergs påverkan på Saudiaffären

Svar på skriftlig fråga 2013/14:761 besvarad av Karin Enström (M), försvarsminister

Karin Enström (M), försvarsminister

Dnr Fö2014/1434/MFU

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga av Anders Karlsson (S) 2013/14:761

Wallenbergs påverkan på Saudiaffären

Anders Karlsson har, med anledning av uppgifter i Ekot, frågat mig om jag kan bekräfta eller dementera förekomsten av en viss handling samt om handlingen ifråga legat till grund för ett ändrat ställningstagande från regeringens och den tidigare försvarsministerns sida.

Den socialdemokratiska regeringen ingick 2005 ett samförståndsavtal med Saudiarabien. Konstitutionsutskottet granskade riksdagsåret 2012/2013 regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien. I samband med granskningen har utskottet fått ta del av allt begärt material i ärendet, inklusive handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Konstitutionsutskottet redogör för ärendet i betänkande 2012/13:KU20.

Stockholm den 2 september 2014

Karin Enström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-08-18)