för riksbankens styrelse och förvaltning

Svensk författningssamling

Reglemente

för riksbankens styrelse och förvaltning,

utfardadt den 7 maj 1909.

AFDELNING I.

Allmänna föreskrifter.

§ l.

Riksbanken förblifver under Riksdagens garanti samt förvaltas af därtill

förordnade fullmäktige efter af konungen och Riksdagen gemensamt

stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade i detta

reglemente.

(Jfr Kegeringsfonnen § 72.)

§ 2.

Mom. 1. Om riksbankens grundfond och reservfond är stadgadt i

lagen för Sveriges riksbank af den 12 maj 1897, §§ 2 och 26.

Mom. 2. Hvad riksbanken äger utöfver grundfonden och reservfonden

må vid bokslutet föras såsom reserverade medel.

§ 3- .

Om riksbankens sedelutgifning och metalliska kassa är stadgadt i lagen

för Sveriges riksbank af den 12 maj 1897, kap.