Förordning (1967:502) om utdrag ur folkbokföringsdatabasen för utredning om brott

t.o.m. SFS 2019:85
SFS nr: 1967:502
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1967-06-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:85
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Domstol, åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kustbevakningen har rätt att för utredning om brott få utdrag ur folkbokföringsdatabasen om en viss person. Skatteverket utformar formulär för sådana utdrag efter samråd med Åklagarmyndigheten. Förordning (2019:85).