Förordning (1979:433) med godstaxa för Trafikaktiebolaget Stockholm-Södra Lidingön

SFS nr: 1979:433
Departement/myndighet: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1979-06-07
Upphävd: 1989-05-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1989:110
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Trafikaktiebolaget Stockholm-Södra Lidingön får ta ut avgift för befordran på bolagets järnväg av vagnslastgods med 140 öre per 100 kilogram godsvikt, dock minst 230 kronor per vagn.

Bolaget svarar för att den tillämpliga taxan hålls tillgänglig för allmänheten.