Förordning (2006:1219) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2008 års taxering

SFS nr: 2006:1219
Departement/myndighet: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 2006-11-23
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) den nedre skiktgränsen till 316 700 kronor och den övre skiktgränsen till 476 700 kronor vid 2008 års taxering.