Förordning (2006:1263) om inkomstindex för år 2007

SFS nr: 2006:1263
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2006-11-23
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 125,57 för år 2007.