Förordning (2006:1265) om balanstal för år 2007

SFS nr: 2006:1265
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2006-11-23
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 1,0044 för år 2007.