Förordning (2009:1491) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2010

SFS nr: 2009:1491
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2009-11-26
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen fastställer enligt 2 § första stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt den mest efterfrågade priskategorin av cigaretter till 50 kronor per förpackning med 20 cigaretter. Minimipunktskatten på cigaretter enligt samma bestämmelse fastställs till 1 krona och 29 öre per cigarett för år 2010.