Förordning (2010:1485) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2011

SFS nr: 2010:1485
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2010-11-25
Upphävd: 2011-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1825
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen fastställer enligt 2 § första stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt den mest efterfrågade priskategorin av cigaretter till 47 kronor och 50 öre per förpackning med 19 cigaretter. Minimipunktskatten på cigaretter enligt samma bestämmelse fastställs till 1 krona och 29 öre per cigarett för år 2011.