Förordning (2011:1566) om ränta på studielån för 2012

SFS nr: 2011:1566
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2011-12-15
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 1,5 procent för 2012.