Förordning (2014:1312) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ebolavirus

SFS nr: 2014:1312
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2014-10-23
Upphävd: 2015-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2015:146
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Regeringen föreskriver med stöd av 9 kap. 2 § smittskyddslagen (2004:168) att bestämmelserna i samma lag om sådana samhällsfarliga sjukdomar som avses i bilaga 2 till lagen ska tillämpas på infektion med ebolavirus, som är en viral hemorragisk feber.