Förordning (2014:7) om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter till Bergwallkommissionen

SFS nr: 2014:7
Departement/myndighet: Justitiedepartementet Å
Utfärdad: 2014-01-16
Upphävd: 2016-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:309
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är myndigheter skyldiga att lämna uppgifter till Bergwallkommissionen (Ju 2013:18) enligt denna förordning.

2 §   Myndigheter ska på begäran av Bergwallkommissionen (Ju 2013:18) lämna uppgifter som de förfogar över om kommissionen behöver uppgifterna för att fullgöra sitt utredningsuppdrag.