Förordning (2017:1182) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2018

SFS nr: 2017:1182
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2017-11-30
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska vara 0,13 procent för år 2018.