Förordning (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019

SFS nr: 2018:1637
Departement/myndighet: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2018-11-08
Upphävd: 2019-08-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2019:490
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen fastställer enligt 3 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik att skatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2019:
   1. skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § andra stycket samma lag ska betalas med 8 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt,
   2. skatt på skattepliktigt vara som avses i 3 § tredje stycket samma lag ska betalas med 122 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

2 §   Skatt ska inte betalas med högre belopp än 327 kronor per skattepliktig vara.


Övergångsbestämmelser

2019:490
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.
   2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.