Förordning (2019:1181) om ränta för år 2020 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

SFS nr: 2019:1181
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2019-11-28
Tidsbestämd: 2021-01-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 0,16 procent.