Förordning (2019:1245) om skiktgräns för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2020

SFS nr: 2019:1245
Departement/myndighet: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 2019-12-05
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) skiktgränsen till 509 300 kronor för beskattningsåret 2020.