Förordning (2019:456) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva

SFS nr: 2019:456
Departement/myndighet: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 2019-06-05
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Tillämpningsområde

1 §   Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva.

Ansökan om godkännande

2 §   En ansökan om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva ska innehålla följande identifikationsuppgifter för sökanden:
   1. namn,
   2. organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer, samt
   3. postadress.

Formulär för ansökan ska fastställas av Skatteverket.

Bemyndigande

3 §   Skatteverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2019:453) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.