Förordning (2019:567) om passagerarregister

SFS nr: 2019:567
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L7
Utfärdad: 2019-08-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2006:444) om passagerarregister.

2 §   Tullverket får för sådan verksamhet som avses i 4 § lagen om passagerarregister ha direktåtkomst till personuppgifterna i passagerarregistret.